joi, 2 iunie 2016

Alege forma de organizare a firmei

Cand faci aceasta alegere, tine cont de faptul ca forma de organizare va avea implicații juridice și fiscale!
In Romania, persoanele fizice sau juridice se  pot asocia si pot constitui societati comerciale cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, parcurgand cateva etape obligatorii cum ar fi inregistrarea la Registrul Comertului si la Administratia Fiscala.
Inregistrarea (inmatricularea) firmei in registrul comertului are rol constitutiv, societatea dobandind persoanlitate juridica de la data inregistrarii si avand din acel moment dreptul de a incepe activitatea economica pentru care a fost autorizata.
Societatile comerciale se pot constitui sub forma de: a) societate in nume colectiv; b) societate in comandita simpla; c) societate pe actiuni; d) societate in comandita pe actiuni si e) societate cu raspundere limitata.
Societatile cu raspundere limitata (SRL) sunt cele mai populare deoarece au o cerinta de capital redusa si mai putine cerinte administrative.
Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti a realizat o sinteza a principalelor caracteristici pentru fiecare tip de societate. 
Astfel, in cazul unui SRL, caracteristica principala este aceea ca raspunderea asociatilor pentru datoriile sociale este limitata la aporturile la capitalul social subscris si varsat. Capitalul social al unui SRL trebuie sa fie de minim 200 lei, divizat in parti sociale cu o valoare nominala de cel putin 10 lei fiecare, iar fiecare asociat in parte poate sa detina un numar intreg de parti sociale. O societate cu raspundere limitata poate fi infiintata de cel putin 1 asociat (asociat unic) si cel mult 50 (cincizeci) de asociati. Acesti asociati pot numara printre ei persoane fizice si /sau persoane juridice. O persoana, fizica sau juridica, nu poate fi asociat unic in mai mult de un SRL. Daca o persoana intentioneaza sa infiinteze mai multe societati, este necesar ca cel putin o parte sociala sa fie detinuta de alta persoana fizica sau juridica. O societate cu raspundere limitata nu poate avea, ca asociat unic, o alta societate cu raspundere limitata care este, la randul ei, detinuta de un asociat unic. Un SRL este condus de unul sau mai multi administratori, care pot avea puteri depline sau limitate si care pot fi cetateni romani sau straini. Durata mandatului administratorului/administratorilor poate fi limitata sau nelimitata. In situatia in care SRL este cu asociat unic, atunci asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carei asociat unic este, cu exceptia cazului in care are calitatea de administrator unic sau de membru al consiliului de administratie.
Societatea pe Actiuni (SA) Capitalul social al SA reprezinta echivalentul in lei a sumei de 25.000 euro, calculate la cursul se sghimb valutar stabilit de BNR (Banca Nationala a Romaniei) pentru ziua subscrierii si varsarii capitalului social, dar nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, prin modul de transmitere pot fi nominative sau la purtator; capitalul social este expresia valorica a aportului actionarilor, iar in schimbul aportului actionarii primesc actiuni. Poate fi constituita in una din cele doua forme: societate pe actiuni inchisa sau societate pe actiuni deschisa. Actiunile trebuie sa fie detinute de minim doi actionari, persoane fizice si/sau persoane juridice (nu exista limita maxima), si este deschisa atat participatiei private cat si celei publice. Valoarea nominala pentru o actiune nu va fi mai mica de 0,1 lei (adica 10 bani).Actionarii societatii pot imputernici administratorii sa majoreze capitalul social al societatii cu o suma determinata, cu conditia ca aceasta sa nu depaseasca jumatate din valoarea capitalului social existent. Pentru administrarea societatilor pe actiuni poate fi ales unul dintre urmatoarele sisteme alternative: sistemul unitar sau sistemul dualist.
Sistemul unitar – societatea este condusa de unul sau mai multi administratori, totdeauna in numar impar, organizati intr-un consiliu.Consiliul poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori. Pentru acele societati ale caror situatii financiare sunt supuse auditului, aceasta delegare este obligatorie si numarul minim de administratori este de trei.
Sistemul dualist – conducerea societatii este asigurata de un Directorat si de un Consiliu de Supraveghere, cu urmatoarele atributii:
Directoratul asigura activitatea si conducerea societatii si raporteaza Consiliului de Supraveghere
Consiliul de Supraveghere exercita in permanenta controlul asupra Directoratului societatii si raporteaza Adunarii Generale a Actionarilor
Administratorii si membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere nu pot incheia un contract de munca cu societatea; in schimb, este necesar un contract de management.
Sediile secundare ale societatii comerciale O societate comerciala poate sa deschida in aceeasi localitate cu sediul principal, sau in alte localitati, dezmembraminte sub diferite forme: sucursale, depozite, magazine, agentii etc.Sucursala este un dezmembramant, fara personalitate juridica, al societatii comerciale; se inregistreaza in registrul comertului si i se atribuie un cod unic de inregistrare.Sediile secundare fara statut de sucursala nu se inregistreaza ca pozitie distincta in registrul comertului si nu au cod unic de inregistrare propriu. (Atentie: nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiale).
Filiala este societate comerciala cu personalitate juridica care se infiinteaza intr-una din formele de societate comerciala enumerate; va avea regimul juridic al formei de societate in care s-a constituit.
Parteneriatul, ca forma juridica de organizare, este adesea utilizat in Romania. Cele trei tipuri de parteneriat stipulate prin lege ce duc la crearea unei entitati cu personalitate juridica sunt urmatoarele:Societatea in nume colectiv Societatea in comandita simplaSocietatea in comandita pe actiuniPartenerii unei societati in nume colectiv si partenerii activi ai unei societati in comandita simpla au raspundere nelimitata cu privire la obligatiile ce deriva din parteneriat fata de terti. Fiecare dintre acesti parteneri raspunde solidar si colectiv pentru indeplinirea acestor obligatii.
Alege numele!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu